Tagarchief | spin

Webje

Een doorkijktent als huis, zacht en teer Onverwachte verwondering in mijn heg Vernuftig, geweven, kwetsbaar en sterk Zie de spin, kent zij ons bestaan?